VIII Europejskie Spotkania Tradycjonalistów Jazzowych, Poznań 2016