Justyna Królak i Tador Four – 7.12.2017 r., Fot: Leszek Pilichowski