You are currently viewing Nowy festiwal jazzu tradycyjnego „Cafe Jazz Festival”

Nowy festiwal jazzu tradycyjnego „Cafe Jazz Festival”

Z dużą sytsfakcją informujemy wszystkich fanów, że powstał właśnie nowy festiwal jazzu tradycyjnego. Odbędzie on się w Jedlińsku w dniach 26-28.08.2016 i nosi nazwę „Cafe Jazz Festival”.
Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego jest jego współorganizatorem.
Z początkiem marca b.r. zostanie uaktywniona strona www.cafejazz.eu , na której będzie można znaleźć wszelkie informacje o nim.