You are currently viewing „Gloria Artis” dla Wojciesława Kamińskiego !

„Gloria Artis” dla Wojciesława Kamińskiego !

  • Post category:Aktualności

Z wielką radością i satysfakcją informujemy, że Wojciesław Kamiński otrzymał medal „Gloria Artis”.
Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Jest to dla nas szczególnie satysfakcjonujące, gdyż Wojciesław Kamiński jest członkiem-założycielem Polskiego Stowarzyszenai Jazzu Tradycyjnego i w pierwszym Zarządzie po utworzeniu Stowarzyszenia pełnił funcję wiceprezesa d/s artystycznych.
Serdecznie gratulujemy !