You are currently viewing Program koncertów w Jazz Klubie „Five O’Clock”

Program koncertów w Jazz Klubie „Five O’Clock”

  • Post category:Aktualności

Na ostatnim zebraniu Zarządu PSJT ustalony został program koncertów na pierwsze półrocze 2019.
Zapowiadany na luty koncert Jana Boby (na zdjęciu)odbędzie się w kwietniu.
Majowy koncert odbędzie się ze względu na długi weekend w drugi czwartek miesiąca.
Wykaz koncertów można znaleźć na tej stronie pod „Plan koncertów

7.02.  BasPiano – Darek Ziółek & Grzegorz Ziółek
7.03. Stanley Breckenridge
4.04. Jan Boba
9.05. Original Warsaw Five