You are currently viewing Tadeusz Orgielewski laureatem tegorocznego „Honorowego Swingującego Kruka”.

Tadeusz Orgielewski laureatem tegorocznego „Honorowego Swingującego Kruka”.

  • Post category:Aktualności

Kapituła „Honorowego Swingującego Kruka” na odbytym kilka dni temu posiedzeniu postanowiła, że w tym roku wyróżnienie to otrzyma Tadeusz Orgielewski.
W uzasadnieniu wymieniono nie tylko dorobek artystyczny laureata, ale przede wszystkim jego zasługi jako popularyzatora jazzu tradycyjnego.
Tadeusz Orgielewski jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego od chwili jego powstania w sierpniu 2011.