You are currently viewing Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia – 03.08.2019 r.

Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia – 03.08.2019 r.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego z siedzibą w Częstochowie zawiadamia, iż zgodnie z uchwałą nr 8/2019 z dnia 20 maja 2019 roku zwołuje w dniu 3-go sierpnia 2019 r. Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w stajni „PEGAZ” przy ul. Mirowskiej w Częstochowie o godzinie 16.00 I termin i o godzinie 16.30 II termin.

Członkowie Stowarzyszenia mogą zapoznać się z materiałami związanymi z obradami Walnego Wyborczego Zebrania Członków na pół godziny przed jego rozpoczęciem.

Proponowany porządek obrad:

  1. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Walnego Wyborczego Zebrania Członków   Stowarzyszenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków i zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej liczącej głosy członków.
  5. Uchwalenie trybu wyboru do władz Stowarzyszenia.
  6. Przeprowadzenie wyborów Prezesa Zarządu, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu      Koleżeńskiego.
  7. Dyskusja i wolne wnioski.