You are currently viewing Tadeusz Piersiak został przyjęty w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego

Tadeusz Piersiak został przyjęty w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego

  • Post category:Aktualności

W dniu 8.04.2016 odbyło się zebranie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego.
Omówiono na nim przebieg przygotowań do zbliżającego się festiwalu HOT JAZZ SPRING, którego głównym organizatorem jest nasze Stowarzyszenie.

Ustalono,  także że tegoroczne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbędzie się dnia 1 czerwca o godz. 18.00 w pierwszym i o godz. 18.30 w drugim terminie.
Ponadto uchwałą Zarządu 30/2016 w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia został przyjęty Tadeusz Piersiak, długoletni dziennikarz zajmujący się kulturą, obecnie Dyrektor Ośrodka Promocji Kultury GAUDE MATER. Będzie on prowadził także koncert inauguracyjny festiwalu Hot Jazz Spring.
Uchwałą 31/2016 w poczet członków aspirantów przyjęty został Mirosław Kalinin z Jedlińska, działacz i popularyzator jazzu tradycyjnego. Jest on inicjatorem powstania nowego festiwalu o nazwie „Cafe Jazz Festival” w tym mieście, który odbędzie się po raz pierwszy w sierpniu tego roku.