You are currently viewing PRZYSZŁOŚĆ KLUBU FIVE O`CLOCK- PRACE TRWAJĄ

PRZYSZŁOŚĆ KLUBU FIVE O`CLOCK- PRACE TRWAJĄ

  • Post category:Ogólne

 

 

 

 

 

Dnia 30 czerwca 2020 roku wygasła umowa najmu przez Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego lokalu w budynku Filharmonii Częstochowskiej,  w którym prowadziliśmy klub jazzowy. Od początku 2020 roku Zarząd PSJT w osobie Prezesa Włodzimierza Gidzieli prowadził rozmowy z Dyrekcją Filharmonii Częstochowskiej w celu wynegocjowania przedłużenia umowy najmu na korzystniejszych dla naszej organizacji warunkach, niż do tej pory. Wynajmujący uznał jednak, że najlepszym rozwiązaniem będzie ogłoszenie przetargu na prowadzenie klubu w okresie 2020/2024. Takowy przetarg został ogłoszony, w odpowiedzi na który Zarząd PSJT przygotował stosowną ofertę, składając ją w wyznaczonym terminie.  Oferta przedstawiała przede wszystkim proponowany przez nas bardzo bogaty i ambitny program artystyczny, wybiegający wizją do bardzo aktywnego klubu muzycznego, będącego jednocześnie centrum kultury w mieście, oraz kwotę najmu lokalu na poziomie, który uważamy za rozsądny w trudnych dla kultury czasach. Otrzymaliśmy  odpowiedź  z decyzją Filharmonii o poniższej treści:

W związku z zakończeniem prac komisja konkursowa w dniu 16.07.2020 r. zdecydowała o unieważnieniu postępowania w tym trybie. W załączniku przedstawiamy decyzję Zamawiającego odnośnie postępowania.

Z uwagi na ilość zgłoszonych ofert chcemy uruchomić ponowne postępowanie ale w innej formule, tzn. negocjacji z oferentem.

Szczegóły i zaproszenie do negocjacji prześlemy w najbliższym czasie.

Dziękujemy za udział w tej edycji przetargu. Proszę oczekiwać na informację w najbliższym czasie.

Negocjacje, o których mowa w piśmie, mimo naszych starań, ostatecznie nie odbyły się, a Zamawiający w dn. 24.07.2020 roku ogłosił następny przetarg, już na nowych warunkach. Link do przetargu: https://www.filharmonia.com.pl/aktualnosci/424-Zapytanie-ofertowe-wynajem-lokalu

Ponieważ warunki przetargowe wzbudzają nasze wątpliwości, Zarząd na posiedzeniu w dniu 06.08.2020 podjął decyzję, iż wystosuje pisemną prośbę o wyjaśnienie niejasnych zagadnień przetargu. O dalszych podjętych przez Zarząd PSJT krokach w tej sprawie będziemy informować. Keep Swinging!