You are currently viewing WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

W dniu 18 kwietnia 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego.  Podczas niego zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Na zakończenie zebrania dotychczasowi członkowie Zarządu złożyli rezygnację ze swych funkcji.

Po zebraniu sprawozdawczym odbyło się zebranie wyborcze. W jego wyniku wyłoniono Prezesa PSJT, którym ponownie został p. Tadeusz Orgielewski oraz pozostałych członków zarządu i organów stowarzyszenia. Informacja o podziale funkcji w zarządzie ukaże się po jego ukonstytuowaniu.

Zgodnie z przegłosowaną wcześniej uchwałą, kadencja nowych władz stowarzyszenia będzie dwuletnia, zamiast obowiązującej wcześniej czteroletniej.