You are currently viewing PLAYING FAMILY

PLAYING FAMILY

Playing Family

Polska formacja jazzowa, powstała w Krakowie w 1964 roku oryginalnie wykonująca głównie jazz tradycyjny z epoki lat 20-tych i 30-tych XX wieku. Reaktywowana ponownie w 1979 r. zmieniła stylistykę na swing oraz jazz mainstreamowy. Zespół w swoim pierwszym składzie: Janusz Nowotarski (lider, klarnecista), Bogusław Mazurkiewicz, Andrzej Czechowski, Wojciech Salomon, Tadeusz Oferta, Jan Poprawa, Andrzej Czernicki zadebiutował na Krakowskich Zaduszkach Jazzowych. W 1967 r. zdobył pierwsze miejsce na festiwalu „Jazz nad Odrą” w kategorii jazz tradycyjny. W 1969 r. zawiesił działalność.

Reaktywował się w 1979 roku w składzie: Ryszard Wojnarowski – trąbka, Przemysław Gwoździowski – saksofon, Janusz Nowak – puzon, Zbigniew Żmuda – gitara, Alosza Awdiejew – fortepian, Jan Budziaszek – perkusja, Kazimierz Adamczyk – kontrabas.

Na wyjazdy zagraniczne zespół przyjął nazwę „Swing Orchestra Cracow”.

W roku 2021 Playing Family ponownie wkracza na polskie sceny – w całkiem nowym składzie, choć z istotnymi koligacjami. Leszek Nowotarski (syn lidera oryginalnego składu) – saksofon, Robert Szczerba (absolwent klasy puzonu prof. Andrzeja Czechowskiego), Piotr Nowak – trąbka, Tomasz Białowolski – fortepian, Szymon Frankowski – kontrabas, Michał Peiker – perkusja.

Będzie występował na scenie Filharmonii Częstochowskiej w piątek.