You are currently viewing SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego podniesiona została kwota składki członkowskiej za 2023 rok.

Nowa wysokość składki i uzasadnienie jej podwyżki zawarte są w „Liście Prezesa PSJT” rozesłanym drogą e-mailową dn. 03.01.2023 roku. Dopuszczona jest płatność w dwóch ratach.

Ewentualne wyjaśnienia są udzielane pod numerem telefonu 504 338 241..