You are currently viewing WALNE ZEBRANIE 2024

WALNE ZEBRANIE 2024

Zgodnie z uchwałą nr 1/2024 z dnia 06 marca br. Zarząd PSJT z postanowił zwołać Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia za rok 2023 na dzień 24.04.2024 . Zebranie odbędzie się w klubie Five O’Clock w restauracji Tori o godz. 18.30 (I termin) i o godz. 19.00 (ewentualny drugi termin) . Porządek obrad zawarty w załączniku.
Materiały tj. sprawozdania z działalności finansowej i merytorycznej Zarządu  za 2023 dostępne będą wkrótce na stronie www.psjt.pl oraz w formie wydruku na pół godziny przed rozpoczęciem Zebrania.

ZARZĄD PSJT

Porządek obrad WZ 2024

PSJT 2023 – sprawozdanie-1

Sprawozdanie z działalności PSJT 2023