You are currently viewing Nowe władze Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego

Nowe władze Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego

W dniu 3 sierpnia 2019 roku członkowie Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia wybrali nowe władze Stowarzyszenia w następującym składzie:

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Włodzimierz Gidziela – Prezes Zarządu
 2. Jakub Konieczko – Zastępca Prezesa
 3. Dariusz Drążkiewicz – Skarbnik
 4. Mirosława Jawor – Sekretarz
 5. Jadwiga Stypka – Członek
 6. Ewa Kiedrzyn – Członek

Komisja Rewizyjna:

 1. Włodzimierz Belof
 2. Jerzy Cieślak
 3. Marek Kierat

Sąd Koleżeński:

 1. Marek Królak
 2. Jarosław Stypka
 3. Justyna Królak