You are currently viewing Z PRZYJEMNOŚCIĄ

Z PRZYJEMNOŚCIĄ

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym złożyliśmy w wyznaczonym terminie propozycję realizacji zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku oraz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego pod nazwą XVI Hot Jazz Spring Festiwal 2021.

Dokumenty trafiły do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy w formie papierowej.

O wynikach konkursu będziemy informować na bieżąco.